عنوان ندارد...

اول به سراغ یهودی ها رفتند

من یهودی نبودم ، اعتراضی نکردم

پس از آن به لهستانی ها حمله بردند

من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم

آنگاه به لیبرال ها فشار آوردند

من لیبرال نبودم ، اعتراضی نکردم

سپس نوبت به کمونیست ها رسید

من کمونیست نبودم ، بنابراین اعتراضی نکردم

سر انجام به سراغ من آمدند

هر چه فریاد زدم ، کسی نمانده بود که اعتراض کند...!

                                                                           "مارتین نیمولر "

/ 3 نظر / 28 بازدید
حمید

تو اگر بنشینی من اگر بنشینم چه کسی .... حمید مصدق